Ponuka služieb

1. Návrhy interiérov na mieru

Vypracovanie návrhov interiérov na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Vypracujeme 3D vizualizácie rodinných domov, bytov, jednotlivých miestností a iných priestorov podľa Vašich predstáv, či sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu. 

Výsledkom je štúdia, ktorá obsahuje dispozičné riešenie, 3D vizualizácie interiéru alebo jednotlivých miestností s použitím reálnych zariaďovacích prvkov, materiálov a solitérov a výpis použitých zariaďovacích predmetov s odkazmi pre ich zakúpenie u dodávateľov a výkresy nábytkov na mieru pre stolárov. V prípade záujmu, Vám vieme poskytnúť kontakt na stolárske firmy. 

2. Realizácia interiérov

 Vypracovanie realizačného projektu interiéru nám umožní určiť nielen cenu realizácie, ale aj technicky zhotoviť interiér, či už sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu. V spolupráci s overenými dodávateľmi, stolárskymi a stavebnými firmami zabezpečíme kompletnú realizáciu navrhnutého interiéru na kľúč. Poskytujeme autorský dozor, dohľad nad výrobou, koordináciu realizačných firiem, zabezpečíme objednávky zariaďovacích prvkov, aby ste si svoj domov mohli užívať bez starostí.

Ako prebieha spolupráca

Návrh interiéru na mieru

Cenová ponuka

Cenová ponuka sa líši od m2 podlahovej plochy a od náročnosti projektu. Cenová ponuka je vytvorená na žiadosť.
Na vytvorenie cenovej ponuky pošlite pôdorys stavby, poprípade pôdorysný náčrt a pár informácií o Vašich preferenciách alebo požiadavkách. 

Stretnutie a zameranie objektu

Na začiatku projektu sa spoločne osobne alebo online stretneme, kde sa oboznámime s Vašim objektom. Preberieme všetky požiadavky a predstavy o Vašom bývaní. Vykonáme zameranie a obhliadku objektu.  

Dispozičné zmeny

Ak potrebujete navrhnúť novú dispozíciu domu alebo bytu, nájdeme pre Vás riešenie. V prípade potreby zabezpečíme vypracovanie podkladov na ohlášku alebo stavebné povolenie. 

Prvotné návrhy

Spracujeme prvotné návrhy interiéru, ktoré Vám odošleme na kontrolu a všetko prekonzultujeme. Návrh vyhotovujeme v jednom variante, ktorý s Vami dolaďujeme až dokonca. Ak by ste mali záujem o návrh v dvoch variantoch, išlo by o upravenú cenovú ponuku.

Spracovanie požiadaviek

Spolu si prejdeme všetky Vaše požiadavky a pripomienky ku návrhom, ktoré by ste chceli zmeniť, upraviť alebo doplniť.  Zakomponujeme všetky zmeny do návrhu, pošleme Vám návrh na schválenie.

Odovzdanie návrhu interiéru

Odovzdáme Vám vypracovanú štúdiu návrhu interiéru. 

Realizácia interiéru

Realizačný projekt

Po schválení návrhu vypracujeme
realizačný projekt so všetkými potrebnými výkresmi slúžiacimi pre jednotlivé profesie na zrealizovanie interiéru a určenie rozpočtu potrebného na realizáciu. 

Návšteva showroomov

Vyberieme vhodné materiály, prvky, nábytky, svietidlá. 

Stavebné práce

Zabezpečíme stavebné práce na dome alebo byte. 

Autorský dozor

Dohliadneme nad výrobou na mieru a koordináciu jednotlivých profesií.

Zabezpečenie objednávok

Zabezpečíme pre Vás objednávky nábytkov, spotrebičov, sanity a pod. 

Odovzdanie interiéru

Odovzdáme Vám zrealizovaný interiér na mieru.